top of page

Astu liikmeks

ELSi liikmemaks 2023. aastal on juriidilistele isikutele 150 € ja füüsilistele isikutele 25 €. 

Füüsilise või juriidilise liikme staatuse saamiseks täidke juuresolev avaldus ja saatke see digiallkirjastatult aadressile linnukasvatajateselts@gmail.com, mille kinnitab ELS juhatus. Pärast juhatuse otsust (millest teavitatakse Teid meili teel) tuleb tasuda liikmemaks ELSi arveldusarvele EE957700771007696762 LHV pangas. Enne liikmeks astumise avalduse saatmist tutvu ELS-i põhikirjaga

Liikmestaatus hakkab kehtima alates liikmemaksu tasumise päevast. Jooksva aasta liikmemaks tuleb tasuda veebruari lõpuks. Alates 1. märtsist korrastatakse liikmete nimekiri ja liikmemaksu võlglased arvatakse seltsist välja. 

Avaldused:

Füüsiline isik:

Juriidiline isik:

bottom of page